Η ιστοσελίδα Online Casino Hex (εφεξής “Ιστοσελίδα, Διαχειριστής της Ιστοσελίδας, Εμείς”) αντιπροσωπεύει ένα σύστημα διαδραστικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο και περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφοριών και δεδομένα που παρέχονται από τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας, έκδοση για κινητές συσκευές του Ιστότοπου και άλλα προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχονται από τρίτα μέρη στην Ιστοσελίδα.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής “Όροι”) καθορίζουν τους όρους και τους κανόνες χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ως «Χρήστης Ιστοσελίδας» νοούνται τα άτομα που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δηλώνουν ότι είναι άνω των 18 ετών και έχουν τη νομική ικανότητα να συνάπτουν συμφωνίες και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση παιχνιδιών και ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών, οι οποίοι ενδέχεται να εμφανίζουν τις μορφές διαφήμισης. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας δηλώνουν επίσης ότι οι πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα τοποθεσία πρέπει πάντα να είναι αληθείς και ότι οι Χρήστες της Ιστοσελίδας δεν χρησιμοποιούν μεθόδους που ενδέχεται να αλλάξουν την τοποθεσία ή να μεταφέρουν επισκεψιμότητα σε άλλες δικαιοδοσίες.

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας θα είναι τελικά υπεύθυνος για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο εντός της δικαιοδοσίας του είναι νόμιμα και επίσης για την επαλήθευση οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων.

Αυτοί οι Όροι θα είναι δεσμευτικοί για τους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

Ένας Χρήστης θα διαβάσει πλήρως αυτούς τους Όρους. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη σημαίνει ότι ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με όλες τις ακόλουθες διατάξεις των παρόντων Όρων.

Αυτοί οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν πλήρως ή εν μέρει από τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδική ειδοποίηση. Η ενημερωμένη έκδοση των Όρων θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα Online Casino Hex.

Αυτοί οι Όροι είναι ένα ανοιχτό και δημόσιο έγγραφο.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης θα αποδεχτεί τις διατάξεις αυτών των Όρων και θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται σε αυτόν και συνδέεται με τη χρήση και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Με την αποδοχή των διατάξεων αυτών των Όρων, ο Χρήστης θα δώσει τη συγκατάθεσή του για έλεγχο του υλικού προώθησης ενώ χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα στην ποσότητα που καθορίζεται από τη Διαχείριση της Ιστοσελίδας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα χρησιμεύει ως πάροχος ανεξάρτητων πληροφοριών και συστάσεων για τα άτομα που ενδιαφέρονται για τυχερά παιχνίδια σε διαδικτυακά καζίνο και δεν είναι διαδικτυακός πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντιμετωπίζονται ως νομική διαβούλευση σε καμία περίπτωση.

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες. Η Ιστοσελίδα δεν επηρεάζει το περιεχόμενο τέτοιων άλλων ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης εξωτερικών ιστότοπων προτού λάβετε μέρος σε οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι.

Η Ιστοσελίδα περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα νομικά προστατευμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, υλικών βίντεο, γραφικών, μουσικής και ηχογραφήσεων.

Οι διατάξεις που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα των Όρων προβλέπουν την προστασία των συμφερόντων του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας και τρίτων που κατέχουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που ορίζονται στο παρόν κατά την κρίση τους.

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, να δημοσιεύσει, να μεταβιβάσει σε τρίτους, να συμμετάσχει στην πώληση ή εκχώρηση, να δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο, είτε πλήρως είτε μερικώς, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Εκτός προβλέπεται διαφορετικά από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων, κανένα υλικό που μεταφορτώνεται από την Ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να μεταφερθεί σε τρίτα μέρη, να δημοσιευτεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή άδεια του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας ή άλλου νόμιμου κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ο κάτοχος αποκλειστικών δικαιωμάτων για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας (εφεξής «Νόμιμος Κάτοχος») δικαιούται να απευθύνεται στη Διοίκηση της Ιστοσελίδας σε περίπτωση που οι πληροφορίες (περιεχόμενο) προσδιορίζονται στον Ιστότοπο που τοποθετήθηκαν χωρίς άδεια ή οποιοδήποτε άλλο νομικό λόγο του Νόμιμου Κάτοχου και να ενημερώσει για παραβίαση των αποκλειστικών του δικαιωμάτων στα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας. Για να απευθυνθεί στο Διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο Νόμιμος Κάτοχος θα χρησιμοποιήσει τη φόρμα σχολίων μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://gr.casinohex.gr/contacts/

Μια αίτηση με δήλωση περί παραβίασης αποκλειστικών δικαιωμάτων για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας στο διαχειριστή της ιστοσελίδας πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να περιέχει άλλες πληροφορίες που να αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα νομικών δικαιωμάτων στο περιεχόμενο.

Εάν η δήλωση περί παραβίασης των αποκλειστικών δικαιωμάτων στα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας υποβάλλεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Νόμιμο Κάτοχο, στη δήλωση επισυνάπτεται αντίγραφο του εγγράφου (γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή) για να αποδείξει την εξουσία του/της.

Σε περίπτωση ελλιπών πληροφοριών, ανακριβειών ή λαθών που εντοπίζονται στη δήλωση σχετικά με την παραβίαση αποκλειστικών δικαιωμάτων για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να στείλει ειδοποίηση στον Κάτοχο/το εξουσιοδοτημένο άτομο εντός 24 ωρών από την τη στιγμή της παραλαβής αυτής της δήλωσης, για να ενημερώσετε τις πληροφορίες που δίνονται.

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης για παραβίαση αποκλειστικών δικαιωμάτων για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας ή των πληροφοριών που ενημερώθηκαν από τον Νόμιμο Κάτοχο/το εξουσιοδοτημένο άτομο του, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας θα αφαιρέσει το περιεχόμενο που τοποθετείται κατά παράβαση των Δεδομένων αποκλειστικά δικαιώματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ, ΝΟΜΙΜΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟΣ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΌΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ, Ο ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΡΗΤΩΝ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΤΟ ΜΕΣΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι κατανοεί και χωρίς περιορισμούς αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Διαχείριση της Ιστοσελίδας, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι συνεργάτες, οι μέτοχοι και οι πράκτορες δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα ή τερματισμό της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, τα οποία προκάλεσαν απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, κέρδη ή άλλες οικονομικές απώλειες σε σχέση με τυχόν αξιώσεις, απώλειες, αναφορές, ενέργειες ή άλλα γεγονότα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων και τη δικαιοδοσία του, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης στην Ιστοσελίδα, της χρήσης της, της πρόσβασης σε οποιοδήποτε από τα αρχεία του ή τμημάτων της, καθώς και ως αποτέλεσμα τυχόν δικαιωμάτων που προβλέπονται από αυτό, ακόμη και αν ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί για τέτοιες πιθανές απώλειες, ανεξάρτητα από το αν τέτοιο συμβάν ή σφάλμα συνέβη ως αποτέλεσμα επιθέσεων κατά πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας, είτε βασίστηκε σε οποιοδήποτε αδίκημα, αμέλεια, παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων είτε αν συνέβη παρόμοια γεγονότα ή καταστάσεις ή όχι.

Η συνολική αστική ευθύνη και αποζημίωση που συνδέεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας, είτε πλήρως είτε εν μέρει, ή το υλικό της, θα περιοριστεί σε νομισματικούς όρους κατά το ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα ευρώ (10,00 ευρώ).

Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί ότι αυτοί οι Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας.

Ισχύς, ερμηνεία και επιβολή αυτών των Όρων, τυχόν νομικές σχέσεις που προκύπτουν σε σύνδεση με ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση αυτών των Όρων, καθώς και τυχόν σχετικές νομικές σχέσεις υπόκεινται στους νόμους της Αγγλίας (ανεξάρτητα από τις συγκρούσεις των αρχών του νόμου). Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή δικαστική διαδικασία σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την επιβολή αυτών των Όρων, τυχόν νομικές σχέσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση αυτών των Όρων, καθώς και σχετικές νομικές σχέσεις, θα εκτελούνται από τα δικαστήρια στο έδαφος της Αγγλίας μόνο. Όλα τα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων και παραιτούνται από τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με το εύλογο ή την ευκολία μιας τέτοιας αρμοδιότητας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (Σύμβαση της Βιέννης 1980) δεν θα εφαρμοστεί στους παρόντες Όρους ούτε θα τους επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων του κειμένου των Όρων σε άλλες γλώσσες και Αγγλικά, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση των Όρων.

Ο Χρήστης θα αποδεχτεί και θα λάβει υπόψη όλες τις απαραίτητες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στη διεύθυνση email του/της που παρέχεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής στην Ιστοσελίδα, εάν τέτοιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης θα αρνηθεί από:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι, εκτός από τις διατάξεις αυτών των Όρων, έχει διαβάσει τους Όρους Χρήσης και άλλες συμφωνίες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και αποδέχεται τους περιορισμούς που επιβάλλονται από αυτούς.

Η απουσία αποτελεσμάτων από τα μέτρα για την οργάνωση ή τον έλεγχο της αυστηρής συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτών των Όρων ή σχετικών συμφωνιών εκ μέρους της Διαχείρισης Ιστοσελίδας δεν μπορεί και δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από δικαιώματα ή διατάξεις.

Ο Χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και/ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χρήστη σε τρίτους, είτε πλήρως είτε μερικώς.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δικαιούται ανά πάσα στιγμή να περιορίσει και/ή να απαγορεύσει στον Χρήστη να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση βάσει μόνο των εσωτερικών κανόνων.

Δείτε περισσότερα