1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτή η πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας (επωνυμία) – που εφεξής θα αναφέρεται ως “Διαχειριστής ιστοσελίδας”.

1.1. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας ορίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων στο απόρρητο, των προσωπικών και οικογενειακών μυστικών ως τον σημαντικότερο στόχο και προϋπόθεση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

1.2. Αυτή η πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας (εφεξής “Πολιτική”) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να αποκτήσει ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας onlinecasinohex.gr.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.1. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση λογισμικού,

2.2. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων – προσωρινός τερματισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται επεξεργασία για διευκρίνιση προσωπικών δεδομένων),

2.3. Ιστοσελίδα — ένα σύνολο γραφικών και ενημερωτικών υλικών, καθώς και προγράμματα και βάσεις δεδομένων υπολογιστών που διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητά τους στο Διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης δικτύου onlinecasinohex.gr,

2.4. Σύστημα πληροφοριών προσωπικών δεδομένων – ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων, καθώς και τεχνολογίες πληροφοριών και τεχνικά μέσα που παρέχουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,

2.5. Ανωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων – ενέργειες που καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου χρήστη ή άλλων προσωπικών δεδομένων στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών,

2.6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση εξοπλισμού υπολογιστή που απευθύνονται σε προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, εγγραφή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, αποσαφήνιση (ενημέρωση, αλλαγή), ανάκτηση, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων,

2.7. Προσωπικά δεδομένα – οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με έναν καθορισμένο ή προσδιορίσιμο χρήστη της ιστοσελίδας,

2.8. Χρήστης – οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας onlinecasinohex.gr,

2.9. Παροχή προσωπικών δεδομένων – ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένο άτομο ή σε συγκεκριμένο πεδίο ατόμων,

2.10. Καταστροφή προσωπικών δεδομένων – τυχόν ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή αμετάκλητων προσωπικών δεδομένων με την αδυναμία περαιτέρω αποκατάστασης στο σύστημα πληροφοριών προσωπικών δεδομένων και (ή) με αποτέλεσμα την καταστροφή των υλικών φορέων προσωπικών δεδομένων.

2.11. “Cookies” — ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη. Ένας πελάτης Ιστού ή ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού στέλνει cookies ως αίτημα HTTP σε έναν διακομιστή ιστού κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια ανοίγματος της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

3. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

3.1. Συλλογή και επεξεργασία ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τους επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των «cookies») με τη βοήθεια υπηρεσιών στατιστικών του Διαδικτύου όπως το Google Analytics και άλλα,

3.2. Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη – να ενημερώσει τον Χρήστη στέλνοντας email, να παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση σε υπηρεσίες, πληροφορίες και/ή υλικό της ιστοσελίδας, παρέχοντας τέτοια λειτουργικότητα υλοποιείται στην ιστοσελίδα,

4.2. Επίσης, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να ειδοποιεί τον Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και διάφορες εκδηλώσεις. Ο χρήστης μπορεί πάντα να διαγραφεί από τις ανακοινώσεις στέλνοντας στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας ένα μήνυμα με την ένδειξη “Κατάργηση εγγραφής από τυχόν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και ειδικές προσφορές”,

4.3. Τα ανώνυμα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών στατιστικών του Διαδικτύου χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες των Χρηστών στην ιστοσελίδα και για τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

5.1. Απαιτείται η χρήση cookies για να μπορούν οι Χρήστες να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και όλες τις λειτουργίες τους, για παράδειγμα, την πρόσβαση σε προστατευόμενες ενότητες της ιστοσελίδας. Εάν είναι επιθυμητό, ο Χρήστης μπορεί να αποκλείσει ή να διαγράψει cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ανάλογα, αλλά οι Χρήστες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αυτό θα επηρεάσει τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων.

5.2. Τα αναλυτικά αρχεία «cookies» συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες. Επιτρέπουν στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το τι ενδιαφέρει τους Χρήστες στις ιστοσελίδες και να κάνουν τις κατάλληλες βελτιώσεις στις ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, τα cookies δείχνουν στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας ποιες σελίδες των ιστότοπων επισκέπτονται συχνότερα, βοηθούν στον εντοπισμό δυσκολιών που συναντώνται κατά τη χρήση ιστότοπων και αξιολογούν την απόδοση του μάρκετινγκ. Χάρη σε αυτό, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει την ευκαιρία να αναδείξει τις τάσεις στη χρήση του ιστότοπου γενικά.

5.3. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να απενεργοποιήσει τα cookies, θα εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες, αν και ορισμένες ενότητες και λειτουργίες των ιστοσελίδων δεν θα λειτουργούν. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό. Για να κατανοήσετε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ελέγξτε το μενού βοήθειας.

6. ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο εάν συμπληρώνονται και/ή αποστέλλονται από τον Χρήστη κατά τη διακριτική του ευχέρεια μέσω ειδικών εντύπων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες και/ή αποστέλλοντας τα προσωπικά του δεδομένα στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την παρούσα Πολιτική,

6.2. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας επεξεργάζεται ανώνυμα τα δεδομένα του χρήστη εάν επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του Χρήστη (η αποθήκευση των cookies και η χρήση της τεχνολογίας JavaScript είναι ενεργές).

7. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας διασφαλίζεται με την εφαρμογή νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,

7.2. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα προσωπικά δεδομένα,

7.3. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δεν θα διαβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία,

7.4. Εάν εντοπιστούν ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα, ο Χρήστης μπορεί να τα ενημερώσει στέλνοντας μια ειδοποίηση στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας,

7.5. Η περίοδος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι περιορισμένη. Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για όσο διάστημα απαιτείται (i) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, (ii) για τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες του Διαχειριστή της ιστοσελίδας ή (iii) από το εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμό. Ο Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας κοινοποίηση στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας με την ένδειξη “Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”,

7.6. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη:

7.7. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει απολύτως αξιόπιστος τρόπος προστασίας των πληροφοριών κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν παρέχει πλήρη εγγύηση για την ασφάλειά του, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8.1. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο,

8.2. Αυτό το έγγραφο θα αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική ισχύει επ ‘αόριστον έως ότου αντικατασταθεί με νέα έκδοση,

8.3. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας μπορεί να ενημερώσει την Πολιτική απορρήτου για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην πολιτική δεδομένων. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στους κανόνες απορρήτου γενικά και στην πολιτική για τη χρήση προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη ειδικότερα, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας υποχρεούται να τις ανακοινώσει στην τρέχουσα σελίδα της ιστοσελίδας.

8.4. Ο Χρήστης θα πρέπει περιστασιακά να ανατρέχει σε αυτήν τη σελίδα για να λαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου,

8.5. Τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα,

8.6. Μόνο η αγγλική έκδοση της Πολιτικής έχει νομική ισχύ, ενώ οι μεταφράσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Δείτε περισσότερα
Συγγραφέας
Olympia Glaratou
Επικεφαλής συντάκτης περιεχομένου
Εμπειρία:5 έτη

Η Olympia Glaratou είναι επαγγελματίας υψηλής ειδίκευσης με πολυετή εμπειρία στον τομέα δημιουργίας περιεχομένου. Ως αρχισυντάκτρια περιεχομένου για το CasinoHEX Greece, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι της υψηλότερης ποιότητας. Με περισσότερα από 3 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, η Olympia έχει βαθιά κατανόηση του κλάδου και ερευνά συνεχώς νέες τάσεις και εξελίξεις για να διασφαλίσει ότι το CasinoHEX Ελλάδα παραμένει στην πρώτη γραμμή του κόσμου του διαδικτυακού τζόγου.

Δείτε περισσότερα
Κριτής
Olympia Glaratou
Επικεφαλής συντάκτης περιεχομένου
Εμπειρία:5 έτη

Η Olympia Glaratou είναι επαγγελματίας υψηλής ειδίκευσης με πολυετή εμπειρία στον τομέα δημιουργίας περιεχομένου. Ως αρχισυντάκτρια περιεχομένου για το CasinoHEX Greece, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι της υψηλότερης ποιότητας. Με περισσότερα από 3 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, η Olympia έχει βαθιά κατανόηση του κλάδου και ερευνά συνεχώς νέες τάσεις και εξελίξεις για να διασφαλίσει ότι το CasinoHEX Ελλάδα παραμένει στην πρώτη γραμμή του κόσμου του διαδικτυακού τζόγου.

Δείτε περισσότερα